Загальні положення

КОНКУРС НА ГРАНТИ

Регіональний Екологічний Центр „РЕЦ-Київ“, що є незалежною, самоврядною, неприбутковою та неполітичною установою оголошує конкурс на здобуття грантів для виконання проектів спрямованих на розв’язання екологічних проблем в Україні, досягнення безпечного стану довкілля, забезпечення екологічних прав громадян, підтримку у такий спосіб розвитку демократичного громадянського суспільства.

Приймаються на розгляд пропозиції з таких напрямків діяльності: заходи із охорони довкілля на місцевому рівні; розвиток участі громадськості в процесі екологічної експертизи та оцінці впливу на довкілля; підтримка екологічних законодавчих ініціатив; залучення громадськості до процесу “Довкілля для Європи”; розвиток поінформованості через екологічні освітні, просвітницькі, видавничі та інші ініціативи; підтримку діяльності у напрямках збереження біологічного та ландшафтного різноманіття, впорядкування місць історико-культурного надбання, що мають природничу цінність; запобігання забрудненню довкілля та сприяння розвиткові екологічно-безпечних бізнес-практик.

Одержувачами грантів РЕЦ-Київ можуть бути зареєстровані українські неурядові громадські організації.

Гранти надаються лише для виконання на території України екологічних проектів на неприбуткових засадах. Гранти передбачається надавати відповідно до Угоди про надання грантів між РЕЦ-Київ та Європейським Союзом.

Розмір грантів – від 10 000 до 60 000 Гривень.

Термін виконання проектів 6-12 місяців.

Фінансування проектів буде здійснюватися на основі заключення угоди між „РЕЦ-Київ“ та організацією переможцем, а не через безпосереднє надання коштів.

Подання заявки

Заявки на конкурс надсилаються поштою, або подаються особисто заповнені українською мовою в двох примірниках із відповідними супровідними документами у вигляді друкованої твердої копії. Подання додатково електронної копії заявки бажане, оскільки дозволить швидше опрацювати її. Заявки, що будуть отримані пізніше встановленого терміну та рукописні форми не розглядатимуться.