Загальна інформація

Перший Регіональний екологічний центр для Центральної та Східної Європи (РЕЦ ЦСЄ) був утворений у 1990 році. Його офіс розташований в м. Сентендре (Угорщина). Враховуючи позитивний досвід діяльності зазначеного Центру, Міністри охорони навколишнього природного середовища з Співдружності незалежних держав (СНД), а також представники Західної Європи та Сполучених Штатів Америки за результатами дискусій на третій (1995) та четвертій (1998) міністерських конференціях „Довкілля для Європи“ досягли домовленості щодо необхідності заснування п’яти нових аналогічних центрів в Україні, Російській Федерації, Республіці Молдова, на Кавказі та в Середній Азії. На поточний момент мережа нових РЕЦ складається з п’яти центрів на теренах СНД. Для забезпечення координації діяльності засновано Міжнародний Координаційний Комітет як консультативний і дорадчий орган відповідно до Декларації, підписаної 1998 року в Орхусі.

РЕЦ-Молдова

Засновано 22 жовтня 1998 року рішенням Уряду Республіки Молдова №1071.

РЕЦ для Центральної Азії (CAREC)

Підписано міжурядову Угоду країн Центральної Азії про створення CAREC та його розташування в місті Алмати, узгоджено Устав CAREC (Іссик-Куль, 1999). Казахстан, Європейська Комісія та ПРООН підписали Угоду про створення умов для роботи РЕЦ (травень 2000). Засновники РЕЦ підписали Протокол про Правління РЕЦ та обрали Виконавчого Директора (липень 2000). Парламент Казахстану ратифікував Угоду про створення умов для роботи РЕЦ (липень 2000). CAREC офіційно зареєстровано як міжнародну організацію (16 серпня, 2000).