Проекти-переможці

Заходи з охорони довкілля на місцевому рівні
 • Зелений пояс Чернівців (Буковинська філія Національного Екоцентру України „Крона“)
 • Розробка концепції окремого збору та утилізації твердих побутових відходів та створення на її основі зразково-показового екологічно чистого мікрорайонув м. Черкаси(Черкаська обласна організація „Зелений світ“)
 • Місцевий план дій „Громадська ініціатива“ (Горлівська міська екологічна організація „Зелений рух“)
Розвиток участі громадськості в процесі екологічної експертизи, оцінці впливу на довкілля. Підтримка ініціатив щодо розвитку природоохоронного законодавства
 • Збереження Карпатських лісів — легенів Європи (Регіональне молодіжне екологічне об’єднання „Екосфера“, Ужгород)
 • Громадська екологічна експертиза стану Смотрицького каньйону та розробка і впровадження заходів збереження (Товариство Подільських природодослідників і природолюбів)
 • Консультації з громадськістю — шлях до стійкого розвитку регіону (Криворізька агенція регіонального розвитку)
 • Проект реабілітації екосистеми лиману Сасик (Районна громадська організація „Відродження“, Татарбунари)
Залучення громадськості до процесу „Довкілля для Європи“
 • Сприяння підготовці пан-Європейської конференції міністрів довкілля, Київ, 2003 р. (Харківське міське суспільне об’єднання „Асоціація „Бізнес – Партнерство“)
Розвиток екологічної свідомості шляхом підтримки просвітницької, освітньої, видавничої та іншої інформаційної діяльності для всіх верств суспільства
 • Розвиток екологічної освіти засобами Інтернет (EcoZooNet) (Таврійська заповідна допомога, Мелітополь)
 • Ти у відповіді за приручену природу (Шкільне географічне товариство „Планета“, Житомирська обл.)
 • Книга „Джерело мого дитинства (100 джерел Чернігівщини)“. Збірка учнівських творів (Чернігівська міська екологічна асоціація „Зелений світ“, Чернігів).
 • Природа. Суспільство. Людина. (Благодійний фонд „Майбуття“)
 • Формування екологічного світогляду шляхом проведення еколого-просвітницької діяльності (Ялтинська міська організація українського товариства охорони природи)
 • Екологічна освіта для неповносправних дітей (Товариство „Зелений хрест“, Львів)
 • Створення електронної екологічної бібліотеки (Центр громадської дипломатії „Довкілля ХХІ“, Київ)
 • У гармонії з природою (Асоціація „Відродження Грицева“)
 • Зелений шлях у майбутнє (Молодіжний еколого-етнографічний центр „Істрос“)
 • Екологічні знання — молодим і дорослим („Друзі парку“, Чернівецька обл.)
 • Цикл відеофільмів „Природа Одеської області“ (Одеське відділення НЕЦУ України, Одеса)
 • Біла пляма на карті (Асоціація „Екологічна освіта“)
 • Місцева екологічна проблема в контексті повсякденного життя (створення циклу коротких телепрограм) (Благодійний інформаційно-видавничий центр „Зелене досьє“)
 • Створення еколого-просвітницької радіопрограми „Екологічна гармонія“ (Західноукраїнський доброчинний фонд „WETI“, Львів)
 • Організація для старшокласників Полтавської області наметового екологічного табору „Зелений острів“ (Полтавська обласна Рада Українського товариства охорони природи, Полтава)
Підтримка ініціатив та акцій щодо збереження біологічного та ландшафтного різноманіття, впорядкування місць історико-культурного надбання, що мають природничу цінність
 • Ренатуралізація ландшафту та збереження біорізноманіття сфагнових боліт (Карпатський екологічний клуб „Рутенія“)
 • Збереження біорізноманіття, комплексне раціональне використання прибережних ресурсів та відновлення традиційних видів ремесел шляхом відновлення старих зв’язків прісних озер з Дніпро-Бузьким лиманом (Українське товариство охорони птахів, Київ)
 • Створення регіонального ландшафтного парку „Нижньоворсклянський“ в Полтавській області (Полтавська обласна Рада Українського товариства охорони природи, Полтава)
 • Розробка Проекту організації центральних ділянок регіонального ландшафтного парку „Зелене намисто Донбасу“ (Луганська обласна екологічна організація „Зелений світ“)
 • Комплексний благоустрій Кагарлицького Історичного парку (пам’ятка садово-паркового мистецтва ХІХ століття) (Рада Київської обласної організації Українського товариства охорони пам’яток історії та культури, Київ)
 • Формування екологічної мережі Миколаївської області (Спілка сприяння розвитку сільського зеленого туризму, Миколаїв)
 • Покращимо довкілля Роставиці (Дитяча громадська організація „Роставиця“)
Запобігання забрудненню довкілля та сприяння розвиткові екологічно безпечних бізнес-практик
 • Громадський екологічний моніторинг роботи Миколаївського терміналу з перевантаження мінеральних добрив (Миколаївське регіональне відділення Української екологічної академії наук, Миколаїв)
 • Розробка системи, сортування та утилізація сміття на території Пустомитівської міської ради (м. Пустомити, с. Наварія, с. Лісневичі — 12000 мешканців) (Молодіжний центр „Птах“, Львівська обл.)
 • Освітня програма з циклу семінарів та тренінгів „Програма енергоефективності виробництва — початок шляху до впровадження системи екологічного менеджменту на підприємстві“ („Громадські ініціативи“, Харків)